Дата створення - Хорольський ботанічний сад створено Указом Президента України № 1041 від 11.12.2009 року 
Місце розташування - м. Хорол, Полтавська обл. 
Підпорядкування - Міністерство екології та природних ресурсів України Площа - 18 га 

МЕТА СТВОРЕННЯ 

Хорольський ботанічний сад створено з метою збереження, вивчення, акліматизації, розмноження в спеціально створених умовах та ефективного господарського використання рідкісних і типових видів місцевої і світової флори шляхом створення, поповнення та збереження ботанічних колекцій, ведення наукової, навчальної і освітньої роботи. 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ХОРОЛЬСЬКОГО БОТАНІЧНОГО САДУ 

Збереження, вивчення, акліматизація, розмноження в штучних і природних умовах та поповнення ботанічних колекцій рослин, особливо рідкісних та таких, що перебувають під загрозою зникнення; збагачення біорізноманіття України шляхом введення в культуру інтродукованих видів, впровадження у зелене будівництво та сільськогосподарське виробництво нових високопродуктивних і стійких видів рослин; догляд та утримання колекційних фондів і експозиційних ділянок, реконструкція насаджень; проведення фундаментальних і прикладних науково-дослідних робіт з інтродукції та акліматизації, розмноження та ефективне використання рослин місцевої та світової флори; ведення навчальної, освітньо-виховної та просвітницької роботи в сфері біології, екології, охорони природи, селекції, рослинництва, декоративного садівництва і ландшафтної архітектури. 

ЛАНДШАФТИ 

Згідно фізико-географічного районування, територія ботанічного саду належить до Північної області Придніпровської (Полтавської) рівнини Лівобережно-Дніпровської лісостепової провінції лісостепової зони. 

Місцевість, на якій створено ботанічний сад, погорбована, являє собою глибокий яр, по днищу якого йде водоток водозбору р. Хорол. Нині тут побудований каскад чотирьох ставків, до яких прилягають стрімкі заліснені схили, а також прилеглі невеликі плакорні ділянки з лісовою та частково лучною і лучно-степовою рослинністю, що розміщується у верхніх частинах схилів (фото 1 ).

Фото 1. Стрімкі заліснені схили каскаду ставків


НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

У Хорольському ботанічному саду проводяться наукові дослідження у напрямку інтродукції нових південних, в тому числі субтропічних плодових культур відкритого ґрунту з корисними властивостями. Найбільш цінними об’єктами дослідження стали такі культури, як актинідія китайська (Actinidia chinensis Planch.), інжир (Ficus carica L.), азиміна трилопатева (Asimina triloba L. ) (фото 14), хурма віргінська (Diospiros virginiana L.) (фото 15), унабі (Zizyphus jujuba Mill.) (фото 16). 

Наукова діяльність спрямована на впровадження високотехнологічного адаптивного садівництва нових видів культур, що потребують мінімуму агротехнічних витрат на культивування завдяки природній стійкості до біотичних та абіотичних факторів середовища.

НАЙБІЛЬШ ЦІННІ ОБ'ЄКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ:

       
 

Фото 14. Азиміна трилопатева                         Фото 15. Хурма віргінська 

                               

Фото 16. Унабі (Zizyphus jujuba Mill.)


НАТИСНІТЬ ДЛЯ ПЕРЕХОДУ НА НАСТУПНУ СТОРІНКУ