5.1. Охорона території Ботанічного саду покладається на службу його охорони, що входить до складу служби державної охорони природно-заповідного фонду України.
5.2. Службу державної охорони Ботанічного саду (далі – служба держохорони) очолює директор Ботанічного саду, який несе повну відповідальність за організацію її діяльності та забезпечення додержання режиму території, а також збереження, відтворення та раціональне використання природних комплексів і ресурсів у межах його території. 
5.3. Координацію діяльності служби держохорони здійснює Мінприроди.
5.4. Основними завданнями служби держохорони є:
забезпечення додержання режиму охорони території та природних об’єктів на території Ботанічного саду;
попередження та припинення порушень природоохоронного законодавства на території Ботанічного саду.
5.5. Повноваження служби держохорони визначаються законодавством.
5.6. Працівники служби держохорони Ботанічного саду зобов’язані здавати у встановленому порядку кваліфікаційні іспити на знання правил, постанов, інструкцій щодо порядку охорони територій та об’єктів, у тому числі тваринного та рослинного світу, забезпечення додержання режиму території Ботанічного саду, порядку використання табельної зброї та спеціальних засобів самозахисту тощо. Особи, які не здали кваліфікаційні іспити, до виконання обов’язків не допускаються.
5.7. Відповідальність за порушення природоохоронного законодавства на території Ботанічного саду несуть особи винні в:
нецільовому її використанні, порушенні вимог Проекту організації території Ботанічного саду та цього Положення;
здійсненні забороненої господарської діяльності, у тому числі здійсненні господарської діяльності у заборонений законодавством спосіб чи з використанням заборонених засобів;
пошкодженні чи знищенні його об’єктів і природних комплексів, у тому числі на земельних ділянках, зарезервованих для розширення його території;
самовільній зміні меж території Ботанічного саду для інших потреб;
перевищенні допустимих хімічних, фізичних та інших впливів і антропогенного навантаження, порушенні вимог наданих дозволів на використання території та об’єктів природно-заповідного фонду;
використанні природних ресурсів на території Ботанічного саду з порушенням установленого порядку.
5.8. Порушення вимог природоохоронного законодавства на території Ботанічного саду тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну та/або кримінальну відповідальність.
5.9. Розміри шкоди, заподіяної внаслідок порушення природоохоронного законодавства на території Ботанічного саду, визначаються за таксами, що затверджуються в установленому порядку.
5.10. Державний контроль за додержанням режиму Ботанічного саду здійснюється Державною екологічною інспекцією України.
5.11. Громадський контроль за додержанням режиму території Ботанічного саду здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля, які провадять свою діяльність відповідно до Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля.

 


НАТИСНІТЬ ДЛЯ ПЕРЕХОДУ НА НАСТУПНУ СТОРІНКУ

НАТИСНІТЬ ДЛЯ ПЕРЕХОДУ НА ПОПЕРЕДНЮ СТОРІНКУ