Головною науково-дослідною темою є інтродукція субтропічних плодових культур відкритого грунту у лісостеповій зоні України.
Мета досліджень-збільшення видового складу плодових культур шляхом інтродукції нових субтропічних плодових культур відкритого грунту та доведення практичної можливості їх культивування як садових культур.
 Предмет дослідження- рослини видів: зизифус справжній Zizyphus jujuba Mill., хурма віргінська Diospyros virginiana L., азимина трилопатева Asimina triloba L., інжир справжній Ficus carica L.
 Інтродукція субтропічних плодових культур  у лісостеповій зоні України є не що інше як подальший розвиток природного і закономірного явища зміни рослин-ності в часі та просторі та поглиблення взаємодії природного середовища та діяльності людини.