4.1. Територія Ботанічного саду ураховується в усіх видах землевпорядної, проектно-планувальної та проектної документації.
4.2. Для забезпечення додержання необхідного режиму охорони та ефективного використання території Ботанічного саду проводиться зонування та виділяються наступні функціональні зони відповідно до цього Положення та Проекту організації його території:
експозиційна зона, відвідування дозволяється в порядку, що встановлюється адміністрацією Ботанічного саду;
наукова зона, до складу зони входять колекції, експериментальні ділянки тощо, на відвідування її мають право лише співробітники ботанічного саду під час виконанням ними службових обов'язків, а також спеціалісти інших установ з дозволу адміністрації Ботанічного саду;
заповідна зона, відвідування її забороняється, крім випадків, коли воно пов'язано з проведенням наукових спостережень;
адміністративно-господарська зона, на якій розміщуються адміністративно-господарські та виробничі приміщення, спеціальне устаткування та обладнання, відвідування якої здійснюється у відповідності до порядку, установленого адміністрацією Ботанічного саду.
4.2. На території Ботанічного саду забороняється будь-яка діяльність, не пов’язана з виконанням покладених на нього завдань і яка загрожує збереженню колекцій рослин і природної флори, а саме:
будівництво споруд, шляхів, трубопроводів, мереж електропередач та інших комунікацій, які не пов’язані з діяльністю Ботанічного саду;
будь-які роботи, що зможуть призвести до зміни гідрологічного та гідрохімічного режимів території;
будь-які дії, що можуть завдати шкоди колекції рослин;
збір або знищення окремих рослин, їх квітів та плодів, будь-яке пошкодження дерев та чагарників, газонів, квітників, будівель;
проїзд на територію Ботанічного саду без дозволу адміністрації;
проведення спортивних тренувань або змагань, розміщення атракціонів та інших будівель і споруд;
влаштування місць відпочинку (за виключенням спеціально відведених місць та проведення організованих екскурсій), розведення вогнищ;
забруднення та засмічення території Ботанічного саду.
4.3. Створення нових експозицій, колекцій, формування ландшафтних груп, посадка та пересадка рослин виконуються за рішенням НТР Ботанічного саду та згідно з Проектом організації території.
4.4. Проведення будівництва та інших заходів на території Ботанічного саду, необхідних для забезпечення діяльності Ботанічного саду відбувається відповідно до Проекту організації території.
4.5. Охорона колекцій Ботанічного саду включає систему правових, організаційних, економічних, матеріально-технічних та інших заходів, спрямованих на збереження, відтворення та використання рослинного світу відповідно до вимог природоохоронного законодавства України.
4.6. Використання природних ресурсів на території Ботанічного саду здійснюється у загальному та спеціальному порядках. Загальне використання природних ресурсів здійснюється відповідно до цього Положення, Проекту організації території Ботанічного саду та з урахуванням вимог режиму території. Забезпечення додержання режиму території Ботанічного саду під час використання природних ресурсів у загальному порядку покладається на його адміністрацію.
Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Ботанічного саду здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими органами на місцях у галузі охорони навколишнього природного середовища в межах лімітів, установлених Мінприроди.

 


НАТИСНІТЬ ДЛЯ ПЕРЕХОДУ НА НАСТУПНУ СТОРІНКУ

НАТИСНІТЬ ДЛЯ ПЕРЕХОДУ НА ПОПЕРЕДНЮ СТОРІНКУ