Основні площі в рослинному покриві займають лісові угруповання.

Особливої уваги заслуговує ділянка старого Дубового гаю. Дубові насадження, що в ньому збереглися, мають парковий вигляд. На даний час Дубовий гай – ботанічна пам’ятка природи (фото 2).


Фото 2. Дубовий гай

Перший ярус діброви утворений дубом звичайним, який має вік 100 років і більше (фото 3). У деревостані домішку становить липа серцелиста (Тіlіа соrdаtа L.) та груша лісова (Pyrus communis L.). Серед столітніх дубів розміщена чудова березова алея (фото 4). 

Всього в деревостані 19 видів деревних порід та 6 видів кущів. Трав’яний покрив у діброві добре розвинений, високий, мозаїчно-барвистий багато в травостої злаків, та все ж переважає лісове різнотрав’я. 

Лісові види розміщуються плямами та поодиноко. Плями утворює чистець лісовий (Stachys sylvatica L.), ластовень лікарський (Vincetoxicum hirundinaria Medik.). Розсіяно в масиві зростає ранник вузлуватий (Scrophularia nodosa L.), дзвоники ріпчастовидні (Campanula rapunculoides L.) (фото 5), куцоніжка лісова (Brachypodium sylvatica (Huds) Beauv.) та малопоширений для регіону вид – стародуб пруський (Laserpitium prutenicum L.) (фото 6).

На освітлених ділянках та на узліссі в травостої відмічені в'язіль барвистий (Coronilla varia L.), астрагал солодколистий (Astragalus glycyphyllos L.), горлянка женевська (Ajuga genevensis L.), звіробій звичайний (Hypericum perforatum L.), вероніка дібровна (Veronica chamaedrys L.) та інші види.


          

Фото 3. Дуб звичайний                                            Фото 4. Березова алея


                                                  


 Фото 5. Дзвоники ріпчастовидні                     Фото 6. Стародуб пруський
НАТИСНІТЬ ДЛЯ ПЕРЕХОДУ НА НАСТУПНУ СТОРІНКУ

НАТИСНІТЬ ДЛЯ ПЕРЕХОДУ НА ПОПЕРЕДНЮ СТОРІНКУ