Одним з основних завдань сектору дендрології, розмноження рослин та еколого-освітньої діяльності є просвітницька робота, яка підвищує рівень екологічної освіти та формує свідомість щодо збереження навколишнього природного середовища.
 
 У здійсненні просвітницької роботи значна увага приділяється:
- налагодженню та розвитку співпраці з учнями шкіл та студентами  навчальних закладів;
- проведенню навчально-пізнавальних екскурсій;
- пропагуванню екологічних знань через засоби масової інформації;
- розробці та виданню плакатів, аншлагів, буклетів, листівок, путівників та іншої поліграфічної продукції.
 
 На території ботанічного саду діє екологічний маршрут, який містить навчально-пізнавальну інформацію про збереження, відтворення рідкісної флори, види рослин, які гармонійно та нерозривно поєднані між собою.